Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci *:

  • Bioplant s.r.o., IČO: 31419321, Ostratice 333, 95634, Ostratice telefón: +421 38 7688 415, email: eshop@bioplant.sk

Kupujúci (spotrebiteľ **):

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

  • Číslo faktúry:______________________________________________________________
  • Popis tovaru/služby: ________________________________________________________
  • Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________
  • Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________
  • Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________
  • Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

Dátum ___________________ Podpis ____________________

*Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry. ** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.